Monday, November 28
Shadow

การพัฒนาตัวเองของมนุษย์มีผลอย่างไร

improve-yourself

เมื่อกล่าวถึงมนุษย์ก็ต้องนึกถึงการพัฒนาที่มีมานานแล้ว โดยมนุษย์หรือคนเราก็จะมีการถ่ายทอด ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ต่อกันถ้าจะนึกภาพง่ายก็เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกต่อมา อารยธรรมกับวัฒนธรรมที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นไม่รู้ต่อกี่ปีสิ่งเหล่านนี้คือการพัฒนาตัวเองของมนุษย์จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยจุดนี้ แม้แต่การใช้ชีวิต การงาน การเรียน  หรือสิงแวดล้อมเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ต่อยอดไปเรื่อยเพื่อให้มนุษย์มีอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขและเข้าใจถึงความจำเป็นของการพัฒนาชีวิต โดยเราจะเห็นได้ว่าคนเราถ้าเกิดไม่มีการพัฒนาแล้วเราก็จะไม่ต่างจากสัตว์ที่ไร้การนึกคิดและการตัดสิ้นใจที่ดีเลยก็ว่าได้ การพัฒนาประกอบไปด้วย การฝึกฝนตัวเองกล่าวคือ คนเราสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีก็ต้องเกิดมาจาการฝึกฝนตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลงานอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งต้องอาศัยเวลาความตั้งใจและความเข้าใจ จึงจะออกมาเป็นผลงานที่ดีเพราะมนุษย์เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุ ออกมาได้ทุกคนถ้ามีความตั้งใจไอเดียและความสร้างสรรค์ ไม่ต่างจากการทำงานถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ก็มักจะทำงาที่มอบหมายมาได้อย่างเป็นอย่างดี และมีเกิดความผิดพลาดแต่อย่างใดจะส่งผลดีหลายๆอย่างต่อตัวท่านเองในระยะยาว ดูอย่างคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆที่ เค้าเหล่านั้นได้สร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันที่อำนวยความสะดวกให้เราอย่างมากมายหรือจะเป็นรถยนต์หรือสิ่งอื่นๆอีกมากมาย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนพวกนี้มีการพัฒนาทางด้านความคิด มีการศึกษาที่สูงเป็นบุคลากรที่มีค่าของโลกซึ่งไม่ได้มีมากมายหลายคนนักที่จะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้แบบนี้