Monday, November 28
Shadow

บุคลิกภาพที่ดีต้องเริ่มอย่างไร

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เราแสดงออกไม่ว่าจะด้วยลักษณะใดก็ตาม ท่าทางการเดิน สีหน้า กริยามารยาท หรือแม้แต่ความรู้สึกที่แสดงออกมาต่อหน้าบุคคลอื่น โดยที่บุคลิกภาพนั้นจะส่งผลต่อผู้ที่พบเห็นทั้งทางด้านอารมณ์และความรู้สึกเช่น ดูน่าเชื่อถือ ดูน่าเกรงขาม ดูมีความมั่นใจ สำหรับสิ่งที่จะส่งเสริมทำให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นนั้นมีหลายอย่างด้วยกันและประเภทของบุคลิกภาพมี 2 อย่างคือ

Self-improvement

บุคลิกภาพภายใน เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวไม่สามารถมองเห็นได้เช่น ความรับผิดชอบ , ความคิดสร้างสรรค์ , ความมีน้ำใจ , อารมณ์เมื่อโกรธ , อารมณ์เมื่อมีความสุข เป็นต้น

บุคลิกภาพภายนอก ใครก็สามารถรู้ได้เมื่อเห็นคือเสื้อผ้า , การพูด , การเดิน ยืน นั่ง , การรับประทานอาหารเป็นต้น

การพัฒนาบุคลิกภาพควรเริ่มจาก เครื่องแต่งกาย สุขภาพอนามัย การดูแลร่างกาย ความมั่นใจในตนเองและอารมณ์

เครื่องแต่งกาย ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานที่หรือสถานการณ์ที่ต้องเจอและกาลเทศะ วัฒนธรรม เครื่องประดับไม่ดูเวอร์จนเกินไป ทรงผมที่ดูดีแต่ไม่สะดุดตารวมถึงรองเท้ากระเป๋าที่เข้ากันได้ดีกับงานนั้นๆ

สุขภาพอนามัย รักษาน้ำหนักตัวพอดีกับรูปร่าง หน้าตาสวยสดใสหรือไม่ รวมถึงอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายควรงด

การดูแลร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดเท้า กลิ่นตัว เล็บ ผม หนวดเคราเป็นต้น

ความมั่นใจในตนเองและอารมณ์ มีความมั่นใจแต่ไม่ใช่เป็นคนเยอะหยิ่งหรือทะนงตัว สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็นเพื่อแก้ปัญหาหรือสิ่งที่เจอ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้ท่านมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำทุกอย่างให้ได้ในครั้งเดียวทั้งหมด ค่อยๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็สามารถทำได้เช่นกัน เมื่อวันหนึ่งท่านทำได้จะรู้ว่าดีอย่างไร

ขอขอบคุณคลิปดีๆ จาก Youtube และ RaiDen Junior

จากคลิปจะเห็นได้ว่าเมื่อบุคลิกภาพไม่ดีจึงทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากสังคมต่างกับคนที่แต่งตัวดีกลับได้รับการตอบรับที่มากมาย