Monday, November 28
Shadow

พนักงานระดับไหน ควรพัฒนาตัวเองแบบไหน มาดูกัน

Level-staff

สังคมการทำงานพนักงานทุกคนในองค์กรหากไม่อยากถูกทอดทิ้งไว้กลางทางจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งของตัวเอง และภาพรวมขององค์กรด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เรามีคำแนะนำน่าสนใจของการพัฒนาตัวเอง ต่อพนักงานระดับต่างๆ มาดูกันว่าเราอยู่ระดับไหน ควรพัฒนาตัวเองรูปแบบไหนบ้าง

พนักงานระดับปฏิบัติการ

พนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มนี้ถือว่าเป็นพนักงานตำแหน่งแรกของจุดเริ่มต้นการทำงานของเกือบทุกคน เปรียบไปก็เหมือนกับเป็นมดงานในองค์กร มีเยอะ มีมาก หากเราเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการสิ่งแรกที่จะต้องพัฒนาคือ เราต้องทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ดีจนถึงขั้นดีมาก หากรับหน้าที่ขายก็ต้องขายให้ดี ขายให้ได้ยอด เมื่อเราทำหน้าที่ตัวเองดี ก็จะต้องมาขั้นต่อไป นั่นคือการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเรื่องการบริหารอาจจะเป็นการบริหารงาน โปรเจคเล็กๆ ไปหาใหญ่ตามลำดับ การบริหารเพื่อนร่วมทีม การบริหารจัดการลูกค้า อีกสายหนึ่งอาจจะมีการฝึกพัฒนาด้านภาษา เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมงานระดับปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น

Level-staff-photo

พนักงานระดับหัวหน้างาน

ขยับขึ้นมาในระดับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีม หรือ หัวหน้าของหัวหน้าทีมอีกที กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีความรู้ขององค์กร สินค้า บริการ ภายในองค์กรเป็นอย่างดี ประสบการณ์มี เลยต้องเริ่มการพัฒนาในเรื่องการบริหารงานเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องของคน จะต้องมีการบริหารจัดการคนเพื่อสร้างทีมให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นทักษะสำคัญในการพัฒนาของคนกลุ่มนี้ เป็นเรื่องของการโน้มน้าวคน การชักจูง การพูดเพื่อให้กำลังใจ เพราะว่าการพูดเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดจากหัวหน้าไปสู่ลูกน้อง หากพูดดีลูกน้องก็จะทำงานให้ผลของทีมก็เกิด นอกจากนั้นการพูดยังมีผลต่อการเจรจากับหัวหน้าระดับนโยบายอีกด้วย หากทีมเราทำงานออกมาดี แต่เราในฐานะหัวหน้าพรีเซนต์งานไม่ดี ทีมก็จะขาดความเชื่อถือเราไป ยังไม่นับรวมถึงการเจรจาเพื่อแบ่งผลประโยชน์กับหัวหน้างานด้วยกันเองนะ อีกหนึ่งทักษะควรไปพัฒนาด้านการบริหารงาน บริหารองค์กร เพื่อนำมาปรับใช้กับการบริหารทีมของตัวเอง

พนักงานระดับนโยบาย

พนักงานระดับสูงสุดขององค์กร นั่นคือระดับนโยบาย ไล่มาตั้งแต่เจ้าของบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น กลุ่มนี้สิ่งที่ต้องเรียนรู้จะเป็นทักษะใหม่ๆ เรื่องราวเทคโนโลยีใหม่ ที่เกิดขึ้นในโลก ข่าวสาร เรื่องราวทั้งในแวดวงเดียวกัน หรือ ข่าวทั่วไปต้องรับรู้ ผ่านหูผ่านตาตลอด เนื่องจากพวกเค้าจะต้องมองอนาคตให้ออกจะได้วางนโยบายได้ทัน จึงไม่แปลกกลุ่มนี้จะต้องออกไปท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนกับมองหาไอเดียธุรกิจมากำหนดนโยบายในปีหน้าเสมอ เห็นไหมว่าพนักงานทุกระดับต่างต้องพัฒนาตัวเองกันทั้งนั้น