Monday, November 28
Shadow

แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน

news-Self-learning-development-site

Self-Learning Development to Sustainable Knowledge Concept หรือ “แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน” เป็นแนวคิดของการรักษาองค์ความรู้ในสามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดในชีวิตของคนเรา การเรียนแบบปกตินั้นเป็นการสอนให้รู้จักกับความรู้พื้นฐานรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เราทุกคนเรียนสิ่งเหล่านี้มาเหมือนๆ กัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องเรียนเพื่อให้คิดว่าจะนำไปใช้อย่างไร

ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องขอให้ทำความเข้าใจของว่าธรรมชาติของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีจุดเด่นจุดด้อยเป็นของตัวเอง และที่สำคัญไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะเก่งโดยกำเนิดโดยไม่พยายามฝึกฝน เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์เราจะเก่งไปในทุกเรื่อง ทุกคนล้วนมีบทบาทเป็นของตัวเอง เก่งในแบบของตนเอง ทุกคนต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น หมอ กับ วิศวกร ทั้งสองเก่งเหมือนกันทั้งคู่ ไม่มีใครเก่งกว่าใครเพียงแต่เก่งต่างกันในคนละด้าน แล้วก็ไม่สามารถแทนที่กันได้ด้วย

แผนการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนหลักๆ แล้วจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ต้นทุนของชีวิต (Basis of Life), การค้นพบตัวเอง (Fact-Finding), เส้นทางการพัฒนาชีวิต (Path Way) คนเราทุกคนล้วนจะต้องเกิดมาเป็นผู้ไม่รู้ (Self-Unknow Person) เหมือนในสมัยเด็กที่เราทุกคนต้องตามหาว่าอาชีพในฝันของเราคืออะไร สิ่งที่เป็นตัวแปรหลักในการกำหนดตัวตนของเราประกอบไปด้วย ครอบครับ (Family) ผู้ที่คอยให้การสนับสนุนเลี้ยงดูเราให้เป็นคนดี, สังคม (Community) ความคิดตามสังคมนิยมก็เป็นตัวแปรสำคัญ เช่น อาชีพที่นิยมในสมัยก่อนสมัยก่อนอาจเป็น หมอ แต่ปัจจุบันนี้คือ วิศวกร เป็นต้น, การเรียนรู้ (Education) คนเราจะคนพบตัวตนได้ดีสุดก็คือรู้จักสิ่งที่เราอยากจะเป็นผ่านการเรียนรู้, เพื่อน (Friend) กลุ่มคนที่เล่นสนุกไปกับเรา คอยให้ความช่วยเหลือยามในยามลำบาก

Self-learning-development-news-site

Pathway เส้นทางในการพัฒนาตนเอง

1.Coaching สอนให้รู้จักเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง เป็นวิธีที่จะสร้างทักษะจำเป็นได้อย่างมีเป้าหมายมากที่สุด เพราะเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

2.Advising การชี้แนะให้คำปรึกษากับผู้ที่ไม่รู้ ช่วยกระตุ้นความคิด ชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

3.Motivating แรงกระตุ้นเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาตนเอง หลายคนไม่เริ่มเพราะไม่มีแรงพลักดันจากภายนอก จึงจำเป็นต้องมีคนคอยสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ

4.Teaching การปลูกฝังเรื่องพื้นฐานที่ควรรู้ ช่วยสร้างตัวเลือกในการตัดสินใจให้กับคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอายังไงกับชีวิตตนเอง เมื่อมีตัวเลือกที่มากพอก็มีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบตัวตนได้เร็วขึ้น