Monday, November 28
Shadow

พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองทางจิตวิทยา

Psychological-self

คุณเคยสงสัยไหมว่าการพัฒนาตนเองนั้นมันหมายความว่าอย่างไร แล้วจิตวิทยาความเกี่ยวข้องอะไรกับการพัฒนาตนเอง วันนี้เราจะค่อยๆ เรียนรู้กันไปทีละขั้น โดยร่วมกับการรู้จักกับความหมายของคำว่า “การพัฒนาตนเอง” กันซึ่ง สำหรับคำนี้นั้นแปลตรงตัวคือการทำให้ตัวเองนั้นมีทักษะหรือแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะผ่านทางด้านการฝึกฝนหรือการนั่งคิดก็ตาม ในความเชื่อด้านจิตวิทยาแล้วนั้นมองว่าการพัฒนาตนเป็นเส้นทางที่คนเรามุ่งไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละบุคคล ทำให้สามารถรู้จักตัวเองดีขึ้น

อย่างที่ คาร์ล แรนซัม โรเจอร์ นักจิตวิทยาชื่อดังได้กล่าวเอาไว้ว่า “คนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับพลังในด้านบวก สามารถที่พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยตนเอง” โรเจอร์เป็นผู้ที่สำเร็จในการสร้างแผนการพัฒนาส่วนบุคคลทางด้านจิตวิทยาที่ได้ผล ด้วยการเน้นให้ผู้เรียนตระหนักรู้ให้มากที่สุด ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาติ ความเป็นจริงของจักรวาล และสุดท้ายก็คือการรู้กลไกลการทำงานของจิตใจมนุษย์ สิ่งนี้ก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้น

Psychological-pic

การพัฒนาตนเองสำคัญมากแค่ไหน

เราทุกคนล้วนต้องพัฒนาให้ตนเองดีขึ้นกว่าเดิมในด้านกายภาพ หรือ จิตใจ ไม่ว่าจะทางไหนคุณจะต้องโดนกดดันให้เริ่มก้าวไปข้างหน้า เช่น อาชีพการงาน ครอบครัว สภาพแวดล้อมสังคม ล้วนเป็นแรงพลักดันที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนคนที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเอง อย่างที่มาสโลว์ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า ทุกคนนั้นย่อมมีจุดหมายปลายทางในชีวิต เพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีการพัฒนาซึ่งเขาเรียกว่า “Self Actualization” หรือแปลได้ว่าการตระหนักรู้ในตนเอง

การตระหนักรู้ในตนเองนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนเรารับรู้จุดมุ่งหมายของตัวเอง รู้ว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสีย รู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้และไม่สามารถทำอะไรได้ คนที่มีแนวคิดแบบนี้มักจะเป็นคนที่มีแนวคิดเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอ ทำให้มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสเรียนรู้ได้ดีกว่าปกติ เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการพัฒนาตนเอง มาสโลว์ได้ระบุเอาไว้ว่าคนที่จะบรรลุสัจจะการแห่งตนได้จะต้องประกอบไปด้วย

1.เรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริง เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ

2.ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง

3.อยู่ร่วมกับความเป็นธรรมชาติ ไม่ยึดติดกับแนวคิดอะไรเดิมๆ

4.พยายามแก้ปัญหาของตัวเอง คนที่พัฒนาแล้วย่อมรู้ว่าอะไรที่ต้องแก้ไข

5.ความมีสันโดษ ชอบที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่เกิดความอึดอัดหรือโดดเดี่ยว