Monday, November 28
Shadow

หนังสือเด็ด คนอยากพัฒนาตัวเองต้องอ่าน

Thinking-Big

คนที่ชอบพัฒนาตัวเองเกือบทุกคนมักจะเลือกวิธีการอ่านหนังสือสายพัฒนาตัวเอง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อตัวเอง อีกทั้งหนังสือเหล่านี้นอกจากแรงบันดาลใจแล้ว ยังบอกถึงวิธีการ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นประสบความสำเร็จอีกด้วย หนังสือกลุ่มนี้มีเยอะมากในท้องตลาดบ้านเรา ว่าแต่จะเลือกเล่มไหนมาอ่านดีเพื่อไม่ให้เพื่อนๆไปเสียเวลาไล่อ่าน เรามี 2 เล่มมาแนะนำ

Eat that Frog!

หนังสือเล่มแรกเป็นหนังสือแปลมาจากต่างประเทศ ต้นทางชื่อว่า Eat that Frog! แปลเป็นไปว่ากินกบตัวนั้นซะ เขียนโดย Brian Tracy จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ We Larn หนังสือเล่มนี้ราคาไม่แพงเพียงแค่ 150 บาทเท่านั้น เรื่องราวภายในเล่มจะเป็นการแนะนำเคล็ดลับในการพัฒนางานของตัวเอง ผู้เขียนเปรียบกบคืองาน ภาระงาน หรือ โปรเจคงานที่ได้รับมาเราจะทำอย่างไรให้ทำงานนั้นได้สำเร็จตามวันเวลาเส้นตาย หนังสือแบ่งกฎในการจัดการดังกล่าวออกเป็น 21 ข้ออย่างง่ายเพื่อให้เราเข้าใจ พร้อมกับหันมาจัดการตัวเองได้หลังจากอ่านจบแล้ว กฎข้อน่าสนใจก็ยกตัวอย่างเช่น การมองภาพในระยะยาว ด้วยการตั้งจุดมุ่งหมายในอนาคตแล้วลงมือทำ การแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่เพื่อเรียงลำดับความสำคัญ การสร้างแรงกดดันในตัวเองเพื่อผลักดันให้งานสำเร็จ(คนเขียนบอกว่าสร้างแรงกดดันด้วยตัวเอง จะทำให้เกิดผลลัพธ์อันดีเยี่ยมมากกว่าคนอื่นมาสร้างแรงกดดันให้) การมองตัวเองในแง่บวกเพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีให้กับตัวเองเพื่อกระตุ้นตัวเองให้ทำงานให้สำเร็จ เทคนิคการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ด้วยทริคแล่แฮม เป็นต้น นับว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งน่าสนใจแม้ว่าหนังสือจะตีพิมพ์เอาไว้นาน แต่เนื้อหาก็ยังสามารถนำมาปรับใช้กับโลกปัจจุบันได้อยู่

The-magic

The magic of Thinking Big

เล่มที่สอง นับว่าเป็นหนังสือการพัฒนาตัวเองอีกเล่มหนึ่ง ที่จัดว่าเข้าข่ายขายดีที่สุดตลอดการอีกเล่มหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศ หากใครกำลังมองหาเครื่องมือในการพัฒนาตัวเอง เล่มนี้เราขอแนะนำเลย The magic of Thinking Big แปลไทยว่า คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก เขียนโดย David J.Schwartz นักคิดนักเขียนผู้โด่งดัง แปลไทยเรียบเรียงโดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร เอาแค่คนแต่งคนแปลก็น่าสนใจแล้ว เนื้อหาในหนังสือแม้ว่าจะเขียนมาตั้งแต่ 1959 แต่อ่านแล้วยังสามารถนำมาใช้กับโลกยุค 4.0 ได้เช่นกัน เนื้อหาด้านในจะเป็นการเล่าเรื่อง เล่าวิธีการคิดใหญ่ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ เรารู้หรือไม่ว่าคนที่เค้าประสบความสำเร็จเค้ามีความคิดอย่างไร เค้าทำยังไง เค้าจัดการอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จได้ตามที่คิด หนังสือเล่มนี้แหละจะมาไขกุญแจสู่ความลับอันนั้น เอาล่ะใครอยากประสบความสำเร็จ หยิบเล่มนี้มาอ่านแล้วทำตามซะ