Monday, November 28
Shadow

หลักการพัฒนาตน 4 ประการ เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

Personal-Development_

มนุษย์เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เสมอ ไม่มีคำว่าช้าเกินไป หากคิดที่จะเริ่มยังไงก็ไม่สาย ด้วยหลักการพัฒนาตน 4 ประการ ที่จะช่วยเป็นแนวทางพยุงชีวิตของเรา เพื่อไม่ให้ต้องจมอยู่กับความผิดพลาด และมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่ต้องเจอในชีวิต เราลองไปดูกับหลักการทั้ง 4 ที่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้สอนในพระพุทธศาสนากันดู

1.หลักการกระทำ หมายความว่า ให้เรามีความพยายามในการสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ หากเป็นคนที่ไม่มีความพยายาม หรือเป็นคนเกียจค้าน ความสำเร็จก็จะไม่มาถึง โดยในพระพุทธศาสนาสอนเอาไว้ว่า ผลสำเร็จย่อมเกิดจากการกระทำ หากเราไม่ทำย่อมไม่เกิดผล จงทำด้วยกำลังของตนที่มี โดยไม่หวังอ้อนวอนขอผู้ใด หรือก็คืออย่าให้ความโลภบังตา ไม่ว่าจากการพนัน การเสียงโชค หรือการทุจริต

2.หลักการศึกษาพัฒนาตน หมายความว่า ให้มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความขวนขวายศึกษาหาความรู้ความก้าวหน้า เพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคง มีสังคมที่ดีงาม ไม่สร้างความลำบาก หรือเบียดเบียนผู้อื่น กล่าวว่า “มนุษย์” เป็นสัตว์ประเสริฐ เราโชคดีที่เกิดมาแล้ว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า อย่ายึดติดอยู่กับที่ พยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าเสมอ

3.หลักไม่ประมาท ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต ไม่มีผู้ใดรู้ว่าจะอยู่ หรือจะไปเมื่อไหร่ อย่ามัวนิ่งนอนใจคิดว่ามีเวลาเพียงพอ จะทำอะไรต้องรีบทำ ต้องใช้ความขวนขวายเพื่อให้ได้มา โดยอยู่บนความไม่ประมาท

4.หลักพึ่งตนได้ หมายความว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ไม่มีใครจะคอยช่วยเหลือเราได้ตลอด แม้บิดามารดาจะเลี้ยงดูเรามา ไม่นานเราก็ต้องพึ่งตนเอง จงพยายมฝึกฝน พัฒนาตนเอง และเตรียมพร้อม นอกจากนี้แล้วยังไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ต้องพึ่งพาตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่ยึดติดกับวัตถุ หรือสิ่งของมึนเมาต่างๆ จึงจะมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ในจิตใจ betflix บาคาร่า

หากปฏิบัติตามหลักทั้ง 4 ข้อ ได้ ชีวิตของเราจะพบเจอกับความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จในการงาน หากเรามีจิตใจที่ดี มีความสุภาพ ขยันขันแข็ง คนเห็นก็นับหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับในสังคม พยายามใช้ชีวิตในความไม่ประมาท หลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งหลายแหล่ เพราะชีวิตของคนเราไม่แน่นอน สำคัญสุดอยู่ตรงที่ “เวลา” ที่ทุกคนมีไม่เท่ากัน เวลาถือเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่ใช้ มันก็จะหมดไป ดังนั้นจงอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่าต้องเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ จงออกไปลงมือทำในสิ่งที่อยากทำ ก่อนที่เวลาของเรานั้นจะหมดลง