Thursday, February 9
Shadow

หลัก 4 Self เทคนิคการพัฒนาตนเองนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เองจึงทำให้มนุษย์ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในตัวเองควบคู่ไปด้วย และทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองจนกระทั่งนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

พัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยหลัก ‘4 Self’

  1. Self Awareness – ค้นหาส่วนลึกเพื่อสร้างอนาคต

สำหรับขั้นตอนเริ่มต้นจะทำให้คุณเริ่มค้นหาภายในตัวเองว่าแท้จริงแล้วส่วนลึกของคุณต้องการอะไรกันแน่ โดยเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเป้าหมายที่คุณต้องการอยากจะมีในอนาคตข้างหน้า เช่น บางคนอยากมีร้านกาแฟเล็กๆ , บางคนอยากจะประสบความสำเร็จในสายงานที่ทำอยู่ เป็นต้น และเมื่อคุณเข้าใจแล้วต่อมา คุณก็จะหาทางทำให้ฝันหรือเป้าหมายของคุณเกิดขึ้นมาให้ได้ เช่น คุณอยากเปิดร้านกาแฟ ในวันว่างก็ออกไปชิมกาแฟจากร้านต่างๆ เป็นต้น

  1. Self Discipline – ผลักดันเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค

หนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้น อาจไม่ใช่ถนนเรียบ แต่อาจเป็นหนทางของถนนที่มีความขรุขระ โดยคุณจะต้องมีวินัยในตนเองเพื่อนำพาตัวเองไปสู่ชัยชนะที่วาดฝันไว้ ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็ตามจะไม่ย่อท้อเด็ดขาด ซึ่ง จะเป็นพลังผลักดันให้คุณปฏิบัติตนให้ไปสู่ความฝันที่ต้องการ โดยหัวใจสำคัญ คือ คุณจะต้องไม่ท้อแท้หรือหวั่นไหวไปกับสิ่งเร้าทั้งหลายต่างๆ เสียก่อน และไม่เปลี่ยนเป้าหมายของตนเองอย่างเด็ดขาด

  1. Self Improvement – การผลักดันตัวเองด้วยใจอันมุ่งมั่น

ตัวจุดประกายซึ่งทำให้คุณสร้างความรู้ และความสามารถ ในการสานฝันให้เป็นจริงได้ โดยในขั้นตอนนี้จะทำให้คุณกลับมาเริ่มถามตัวเองว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องใดบ้าง เพื่อยกระดับให้คุณมีศักยภาพและความสามารถเพียงพอ ที่จะทำให้เป้าหมายของคุณบรรลุผลสำเร็จ เปลี่ยนพลังด้านลบเป็นพลังด้านบวก โดยตัวคุณเองจะต้องพยายามบอกตัวเองเสมอว่าคุณจะต้องกระเตื้องพร้อมพัฒนาความรู้ที่ขาดหายไปให้มีมากขึ้นให้จงได้ พลังงานด้านบวกนี้ จะกลายมาเป็นพลังผลักดันให้คุณพยายาม ค้นหาหนทางวิธีการต่างๆ นาๆ ซึ่งจะปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้ยิ่งขึ้นต่อไป

  1. Self-Evaluation – ประเมินตัวเองเพื่อหาทางยกระดับ

สำหรับขั้นตอนนี้ จะทำให้คุณเกิดการประเมินผลการปฏิบัติของตัวคุณเองว่า คุณจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด โดยคุณจะต้องประเมินผลตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อให้คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่กำหนดขึ้นให้เป็นจริงได้ เช่น ณ ช่วงเวลานี้คุณมีความรู้และมีความสามารถมากพอหรือยัง แล้วถ้ายังไม่พอคุณก็จะต้องทำอย่างไรบ้าง ในการทำให้คุณมีความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งควรกำหนดเป็นระยะๆ ตามขั้น เช่น ทุกไตรมาส , ทุกครึ่งปี หรือทุกปี เป็นต้น

และนี่ก็คือ 4 ขั้นตอนในการพัฒนาตัวเอง โดยคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการพัฒนาตัวเองให้ประสบผลสำเร็จนั้นไม่ยากเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีจิตใจอันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น อีกทั้งยังต้องมีความตั้งใจจริงในการบริหารตนเอง ด้วยการตระหนักรู้ถึงความคาดหวังซึ่งมีต่อตนเอง รวมทั้งการสร้างวินัยอย่างเข้มข้น ในการปฏิบัติตนให้ตรงกับตามเงื่อนไขของเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังต้องมีการปรับปรุงความรู้ , ความสามารถ และทักษะของตนเองอยู่เสมอ และสำหรับในขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การประเมินผลสำเร็จที่ตัวคุณเป็นผู้สร้าง นอกจากนี้เมื่อพัฒนาตนเองจนกลายเป็นคนที่มีคุณภาพขึ้นมาแล้ว คุณก็อย่าลืมส่งต่อพลังงานบวกนั้นให้แก่ผู้คนรอบข้างที่คุณรัก และเขาเองก็ต้องการรับ เพื่อให้เขาเติบโตกลายเป็นแสงสว่างเฉกเช่นเดียวกับคุณด้วย