Thursday, February 9
Shadow

เครื่องมือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้ 4 ทิศทาง

การเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแต่ภายในห้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกเวลา ผ่านระบบออนไลน์ แม้คุณจะอยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้ ซึ่งผู้เรียนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ สามารถเข้าถึงความรู้ได้แบบไม่จำกัดและเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้ที่สามารถนำไปผสมผสานใช้กับชีวิตได้จริง พร้อมยกระดับตัวเองให้เก่งกาจขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จัดเป็นการ ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ ในโลกยุคปัจจุบันผู้จะประสบความสำเร็จได้ในโลกอนาคต ไม่ใช่แค่คนมีความรู้มากเท่านั้น หากแต่คือคนที่ไม่คิดจะหยุดเรียนรู้พร้อมก้าวให้เท่าทันเทคโนโลยีต่างหาก สำหรับในวันนี้เราจะมานำเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยทำให้คุณเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 4 วิธีดังนี้…

Inline – ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สำหรับคนไทยหลายๆ คนอาจเกิดความคุ้นชินและคุ้นเคย กับการเรียนการสอนที่มีผู้สอน หากแต่ในการเรียนรู้แบบเดิมๆ นั้น ผู้สอนมักจะวางตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเสมอ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ที่ดี จะต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะจะช่วยทำให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาตกผลึก พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองได้และได้รับความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้จะต้องโอกาสผู้เรียนทุกคน ได้ลงมือฝึกฝนทักษะต่างๆ อย่างเท่าเทียม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับสร้างศักยภาพของทุกคนไปพร้อมๆ กัน

Online – ไม่ใช่เพียงแค่ E-Learning

E-Learning คือ การเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ ทำให้เกิดประโยชน์มากมายกว่าในอดีต เช่น ทำให้มีการพัฒนาเนื้อหาได้ตลอดเวลา , ผู้อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงได้การศึกษาได้ง่าย และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเรียนรู้ออนไลน์ สามารถเลือกศึกษาได้ทั้งบทความ , VDO อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่งทุกเวลา เพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนยุคใหม่ และจัดเป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ

Beeline – สร้างให้พัฒนาร่วมกัน

การเรียนรู้อันยั่งยืนจะต้องอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ทุกวัน โดยไม่ใช่เพียงแค่การเรียนหนังสือเท่านั้น หากแต่คือการกระตุ้นกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง หลังจากนั้นก็นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ ในการใช้ความรู้นำมาฝึกฝนทักษะพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่างๆ จนกระทั่งกลายมาเป็น ‘องค์แห่งปัญญาของกลุ่ม’ ทำให้คุณเกิดความมั่นใจได้เลยว่าผู้เรียนทุกคน จะได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

Frontline – เครื่องมือช่วยทำงานในชีวิตจริง

เมื่อเกิดการเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online , เกิดการฝึกฝนทักษะ รวมทั้งเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้ว การเรียนรู้จะทะยานไปสู่ขั้นตอนอันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ก็ต่อเมื่อคุณได้นำความรู้นั้นๆ มาประยุกต์ใช้จริง ! นั่นเอง ซึ่งการนำมาใช้งานนี้สามารถเริ่มจากการสร้างประโยชน์ใกล้ตัวหรือให้คนรอบๆ ตัวก็ได้

โดยยกขั้นตอนทั้ง 4 ข้อนี้ สามารถทำให้ทุกคนพัฒนาผ่านการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองจากที่บ้าน ด้วยการใช้เวลาว่างที่มีในแต่ล่ะวัน เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของตนออกมาให้ได้มากที่สุด และกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ซึ่งเป็นวิธีที่ SEAC พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ได้จริง นอกจากนี้ SEAC ยังมาพร้อมความต้องการอันแรงกล้าในการมุ่งพัฒนาพร้อมยกระดับศักยภาพของมนุษย์ ภายใต้แนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุ เพราะไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะเป็นคนกลุ่มใดก็ตาม ทุกคนล้วนมีค่าในตัวเอง และไม่มีคำว่าสายไปในการเรียนรู้ การเรียนรู้ทำให้คนเจริญเติบโตทางสติปัญญา และเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ กลายเป็นตัวเองที่ดีกว่าที่เคย