Monday, November 28
Shadow

ทำงานทำให้ต้องพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองนอกจากจะทำให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะทำให้เมื่อประสบปัญหาสามารถคิดหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเองไปในทางที่ถูกต้องหรือจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องนั้นเอง เพราะการพัฒนาตนเองเกี่ยวเนื่องถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าการทำงานในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันมากขึ้นทางด้านธุรกิจต่างกับสมัยก่อนที่ไม่ว่าใครจะเปิดอะไรก็สามารถอยู่รอดได้ ต้องมีการคิดวางแผนที่ดีอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมงานในเรื่องของการใช้คำพูดที่ไม่ใช้อารมณ์ สำหรับการประชุมแล้วต้องใช้คำพูด

baby development

ที่ดูน่าเชื่อถือจริงจังไม่ยืดยาวเกินความจำเป็น การแต่งกายเองก็ต้องดูภูมิฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมงาน ลูกน้อง เจ้านาย เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเลยก็ว่าได้ในการทำงานต่างๆ หากท่านเป็นลูกน้องหรือพนักงานบริษัทเอง การที่จะทำให้หัวหน้าไว้ใจเพื่อนร่วมงานนับถือจำเป็นต้องมีการปรับปรุงตนเองในด้านของการทำงานอย่างเต็มที่ด้วยการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ หรือทนแรงกดดันในการทำงานได้ดี เมื่อท่านสามารถเปิดรับสิ่งต่างๆ จากงานจะทำให้ท่านได้รับความรู้ในการทำงานหรือสิ่งที่ต้องการตามจุดประสงค์ได้อย่างดีทำให้งานที่ออกมาตรงกับความต้องการและนำไปใช้งานได้ทันที แรงกดดันเองก็เช่นกันเมื่อถูกตำหนิหากไม่มีกันพัฒนาด้านจิตใจเมื่อเจอความกดดันมากๆ อาจทำให้มีปากเสียงกับคนในที่ทำงานและมีปัญหาตามมาภายหลัง

สิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาสำเร็จได้โดยง่ายขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่เด็ก ปกติแล้วเมื่อการที่เด็กได้ไกลชิดกลับใครในครอบครัวก็จะทำให้เมื่อโตขึ้นมาแล้วอุปนิสัยจะคล้ายคลึงกับคนนั้น เป็นการซึมซับโดยที่ไม่รู้ตัวแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ ปัจจัยชีวภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อม

Psychological

ปัจจัยชีวภาพ

ฮอร์โมน เป็นสิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งผลโดยตรงต่อการแสดงออกหรือการกระทำต่างๆ อย่างเด็กที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าว หากมีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะจะมีความเรียบร้อยละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน

เพศ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดเช่นกัน เพศหญิงจะถูกสั่งสอนมาเสมอว่าต้องทำสิ่งต่างๆ อย่างนิ่มนวลไม่ใจร้อนหากผสมกับฮอร์โมนเพศหญิงไปด้วยจะยิ่งทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี เพศชายเป็นเพศที่ใช้กำลังโดยพื้นฐานมีความก้าวร้าวอยู่ในตัวหรือความดุดันความคึกคะนองจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ง่ายกว่า

สภาพสังคมและครอบครัว ส่งผลโดยตรงหากอยู่ในสังคมที่มีแต่ความรุนแรง มีปัญหากับคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมาทำงานเองก็จะเกิดการกระทบกระทั้งกันได้หากไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจในแยกแยะสิ่งต่างๆ

แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาตนเองรวมถึงบุคลิกภาพส่งผลต่อหลายอย่างรอบตัว รวมถึงอนาคตและเป็นผลดีต่อบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดทำให้ได้รับการยอมรับทางสังคมมากขึ้นอีกด้วย